Bidrager bestyrelsen til jeres digitale transformation?

Virksomheder på tværs af brancher indser i stigende grad, at det er yderst vanskeligt at nå i mål med deres digitale ambitioner, hvis ikke de styrker digitale kompetencer på tværs af organisationen. Mange virksomheder er derfor – heldigvis – i fuld gang med at rekruttere digitale talenter, der placeres strategisk klogt både centralt og decentralt i organisationen. Derudover har mange også iværksat udviklingsprogrammer for eksisterende medarbejdere for at højne deres digitale forståelse.

Ét sted i organisationen går dog stadig alt, alt for fri af kravet om opbygningen af digitale kompetencer, nemlig bestyrelsen. Bestyrelser i Danmark (og i resten af Europa, hvor det for nogle landes vedkommende står endnu værre til) har langt fra foretaget den lille forandring, som det kræver at opruste sig digitalt i tilstrækkelig høj grad. Undersøgelser fastslår, at der kun er digitale kompetencer til stede i mellem 20-30% af danske bestyrelser.

Vi kan hjælpe jer!

At sætte gang i en forandring, er præcis vores motivation i Induce og derfor hjælper vi med at rekruttere bestyrelsesmedlemmer, der kan tilføre bestyrelsen de fornødne digitale kompetencer. Bestyrelsesmedlemmer der – sammen med resten af medlemmerne – kan sikre at bestyrelsen bliver en aktiv medspiller for ledelsen i forhold til virksomhedens digitale transformation.

Vil du høre mere om hvordan vi kan hjælpe jer med at finde jeres nye bestyrelsesmedlem eller have eksempler på mulige bestyrelsesmedlemmer, så kontakt os på bodil@induce.dk eller tlf. +45 2160 7013