Clicky

User Research

User research konsulenter er uundværlige når kunders eller brugers adfærd skal kortlægges – særligt når det er i spændingsfeltet mellem et digitalt og ”analogt” (real life) univers. User research konsulenter kan med andre ord identificere vigtige brugsscenarier (kontekst) i forbindelse med digitale services / funktionalitet og derigennem kortlægge motivationsfaktorer og adfærdsmønstrer.

Godt udført user research bidrager til konceptudvikling med unikke og yderst værdiskabende insights. User research konsulenter arbejder tæt sammen med user experience konsulenter fx i forbindelse med udarbejdelse af såkaldte personas, der bruges til at beskrive forskellige brugersegmenter og design af flows.

Har du brug for hjælp til rekruttering af en user research konsulent eller vil du gerne høre mere om, hvad der karakteriserer en god user research konsulent, så kontakt os!

Læs om vores tilgang her