Clicky

Har I styr på de forskellige typer af UX'ere?

User Experience bliver i dag i høj grad brugt til at beskrive et utal af forskellige aspekter af en forretning. En ux’er kan dermed også have et meget bredt fokus på tværs af flere forretningsområder eller et mere specialiseret fokus på et enkelt område. Dermed er der også stor forskel på om virksomheden har behov for en UX designer, UX researcher, UX strategist, UX/UI developer, UX copywriter eller noget helt andet.

I figuren nedenfor står det også klart, at User Experience har et meget bredt spektrum der rummer elementer af forretning, teknologisk udvikling og visuelt design. Hos Induce har vi arbejdet meget med UX-kandidater af mange afskygninger og vi ved hvor vigtigt det er, at finde den rette UX-kombi til bestemte problemstillinger i en virksomhed.

spectrum of user experience

kilde: The Spectrum of User Experience

For at identificere hvilken UX’er man har behov for, er det essentielt at tage stilling til hvor i en design- og udviklingsproces UX’eren skal indtræde. Er det strategi, research, design/wireframing, visualisering, testing/udvikling eller performance analyse? UX’eren kan ofte varetage flere områder, men har ofte en præference og styrke, som de ønsker at arbejde mest med. Figuren ovenfor giver et godt indblik i de forskellige elementer, som en UX’er kan arbejde med og hvordan de ofte hænger sammen på kryds og tværs af hinanden.

Hvis vi hos Induce taler om klassisk (senior) UX Designer, så tænker vi på en kandidat, der rummer alle disse aspekter. Særligt hvis der skal ansættes en UX Designer i en start-up, ville denne person skulle kunne varetage alle opgaver i designprocesen. I en større virksomhed ville vi anbefale, at en Senior UX Designer skal kunne holde overblikket, samt styre design/udviklingsprocessen. En Senior UX Designer ville derfor ligeledes få ansvar for de øvrige UX’ere, der ville have mere specialiserede UX roller. At tage højde for virksomhedens størrelse og behov er altså yderst vigtigt, når der skal søges efter den rette UX’er - jobbeskrivelsen skal klart bære præg af hvilke arbejdsopgaver UX’eren hos en start-up eller en større virksomhed skal varetage.

Vi har researchet på nogle af de mest gældende specialiserede UX roller, som de ser ud i dag og udarbejdet et overblik over disse til jer!

UX Designer

Kaldes også: UX strategist, experience designer, interaction designer, information architect

Som nævnt tidligere er UX designeren, den rolle der kan indebære et utal af facetter alt efter hvilken virksomhedstype der er tale om. UX designeren, der favner bredt, står for user research, wireframing, prototyping, testing, redesign og kan have ledelsesansvar for designprocessen, hvor delelementer kan være fordelt på specialister (som beskrevet ovenfor).

UX designeren kan siges at være arkitekten, der skal designe en oplevelse, service eller produkt, og kaldes af denne grund også engang imellem en informationsarkitekt.

UX Researcher

Kaldes også: Insights specialist, Usability researcher, UX data analyst

UX researcheren er uundværlige når kunders eller brugeres adfærd skal kortlægges – særligt når det er i spændingsfeltet mellem et digitalt og ”analogt” (real life) univers. User researchere kan med andre ord identificere vigtige brugsscenarier (kontekst) i forbindelse med digitale services/funktionaliteter og derigennem kortlægge motivationsfaktorer og adfærdsmønstrer.

Godt udført user research bidrager til konceptudvikling med unikke og yderst værdiskabende insights. User research konsulenter arbejder tæt sammen med User Experience konsulenter fx i forbindelse med udarbejdelse af såkaldte personas, der bruges til at beskrive forskellige brugersegmenter og design af flows. Kernekompetencer i en god UX researcher ville indebære stærke workshop/facilitator evner, etnografisk fremgangsmåde i mødet med brugere, analytisk tankegang og muligvis både færdigheder i kvalitativ og kvantitativ databehandling.

I nogle processer vil der være mere fokus på eksempelvis kvantitative datasæt og aktivering af data fra eksempelvis hjemmesidebesøg, kliks på call-to-actions eller lignende, her er det vigtigt at UX researcheren ligeledes kan aktivere denne data.

UI Designer

Kaldes også: Visual Designer, Digital Designer

En UI designer ved lige præcis hvordan designet understøtter det budskab en side, kampagne, banner etc. vil formidle. Han/hun forstår hvordan design medvirker til at understøtte budskabet, forbedre brugervenlighed og derigennem styrke den ønskede effekt.

Den gode designer evner at få alt til at se godt og lækkert ud, samt at overholde en stram design guideline, fordi vedkommende trods en passion for design også kan forholde sig pragmatisk til designet og ved det skal tjene et specifikt formål. Fordi design går hånd i hånd med både indhold og interaktionsdesign er den digitale designers tætteste samarbejdspartnere typisk user experience designeren, copywriteren og frontend udvikleren.

UX/UI Developer

Kaldes også: product designer, UX engineer

UX/UI developeren arbejder tæt sammen med UI designeren, UX designeren og frontend udvikleren og er en vigtig del i produktudviklingen. Han/hun udvikler genanvendelige komponenter til senere brug i udviklingen af frontend-siden af et digitalt produkt - gør wireframes og MVP’er til tæt-på-færdige produkt-komponenter. Han/hun skal løbende teste på produktet for at sørge for at den sidste overlevering til frontend udvikleren sidder lige i skabet!

UX/UI developeren har ofte erfaring med HTML, CSS og Javascript - vi ser ligeledes flere med React Native erfaring, når det gælder App udvikling.

_________________________________________________________

Vi har draget inspiration fra:

‘The Many roles in UX’ af Per Magnus Skold i Medium.com https://medium.com/swlh/the-many-roles-in-ux-6a9c6b7ab231

‘What does a UX designer do’ af Masooma Memon i Springboard Blog

https://www.springboard.com/blog/what-does-a-ux-designer-do/

flere blogindlæg

Får du flest mandlige ansøgere? Så er det måske, fordi dit jobopslag er fyldt med ord som “robust”, “ambitiøs” eller “konkurrencedrevet”.

Ord betyder noget. Det ved de fleste egentlig godt. Alligevel er det nok de færreste af os, der tænker bevidst over hvad andre ubevidst tænker, når de hører eller læser vores ord. For vi ved jo, at vi ikke mener noget med det. Men ønsker du et ansøgningsfelt med stor diversitet, er det ikke godt nok med gode intentioner. For hvilke ordvalg og formuleringer, der benyttes i et stillingsopslag, er med til at afgøre, hvem der søger jobbet.

læs her

Forbered dig til jobsamtalen: Spørgsmål du kan stille arbejdsgiveren

Her finder du et par eksempler på konkrete spørgsmål, tre gode råd om jobsamtalen og lidt om, hvorfor dine spørgsmål er vigtige. 

læs her

Er du heller ikke bevidst om din ledelsesstil?

Har du gjort et bevidst valg om din ledelsesstil? Eller handler du efter din intuition med handlinger baseret på hvad, som umiddelbart giver bedst mening i situationen? Så er tiden måske inde til at tænke anderledes. Ledelse efter intuition kan netop være det ekstra benzin på bålet, du ikke ønsker. 

læs her

Ansøgningen, der skaffer dig jobsamtalen - 5 konkrete råd til den gode ansøgning

Er du en af dem, der finder ansøgningsdisciplien svær at navigere i? Eller synes du selv, du har helt styr på det? Måske plejer du at slippe for skrive én, og nu kræver drømmejobbet det pludselig?

læs her

Sådan får du noget værdifuldt ud af din MUS

For at sikre værdi af din MUS anbefaler jeg, at du har fokus på 3 ting

læs her

Hvordan sikrer du at få det største udbytte af en kandidatsamtale?

Det billede jeg danner ud fra samtalen med kandidaten, skal danne rammerne for processen mellem kandidaten og virksomheden. Derfor er det vigtigt at stille spørgsmål, hvor man “skubber” til kandidaten og den information som skal til for, at kunne se om der et potentielt match. Men hvordan dannes det nuancerede billede? Og hvordan sikrer du via dine spørgsmål, at få det største udbytte af spørgsmålene? 

læs her

Hvornår giver det (ikke) mening at bruge headhunter til digitale profiler?

Fordele og ulemper ved selv at stå for rekruttering. Fordele og ulemper ved at samarbejde med en Headhunter. 

læs her

Digital transformation på bestyrelsesniveau

Vi har nævnt det før, og vi gør det igen, det er SÅ vigtigt at vælge et digitalt bestyrelsesmedlem, der har strategiske kompetencer – men dem kan man besidde på flere niveauer.

læs her

Bør Headhunter-tilgangen nytænkes til de agile virksomheder?

Som headhuntere oplever vi ofte en solid bremseklods, så snart vi kontakter for at afdække rekrutteringsbehov hos potentielle kunder – vi bliver anset som aggressive, uetiske og uinteresserede i kunden og kandidaterne. Vi tror at dette kan skyldes at headhuntere ikke har udviklet deres metodiske tilgang til rekruttering i alt for mange år – dette kan gøre enhver branche desperat.

læs her

Hvordan bidrager en digital profil i bestyrelsen?

Vi har været ude og forhøre os i vores talentfulde netværk af digitale profiler, der har en interesse i eller allerede har erfaring med bestyrelsesposter, med henblik på at konkretisere hvordan digitale profiler højner bestyrelsesarbejdet med deres viden, og hvad der motiverer dem ved det strategiske bestyrelsesarbejde.

læs her

Satser I på online handel?

Stormen har ikke helt lagt sig endnu, men vi begynder at se flere mennesker på gaderne og i butikkerne igen efter en lock-down periode, som vi alle ved, har haft stor betydning for hvordan virksomhederne kommer til at klare sig i det næste stykke tid. I den forbindelse, har det været interessant og inspirerende at se, at flere virksomheder, vælger at satse (meget mere) på online handel.

læs her

Råd til jobsøgende

Antallet af henvendelser fra kandidater, der er ledige stiger (meget naturligt) i de her dage – vi hører jeres frustration, og vi sidder midt i den sammen med jer! Det er en udfordring at skulle finde et nyt ståsted, når jobbet bliver hevet væk under en.Vi hjælper hvor vi kan, og udforsker nye muligheder i denne uventede situation vi befinder os i. Lige nu og her, giver vi par go-to råd til jer der er i gang med job-jagten.

læs her

Har I styr på de forskellige typer af UX'ere?

User Experience bliver i dag i høj grad brugt til at beskrive et utal af forskellige aspekter af en forretning. En ux’er kan dermed også have et meget bredt fokus på tværs af flere forretningsområder eller et mere specialiseret fokus på et enkelt område. Dermed er der også stor forskel på om virksomheden har behov for en UX designer, UX researcher, UX strategist, UX/UI developer, UX copywriter eller noget helt andet.

læs her

Sådan bliver du headhunterens drøm om den perfekte marketingchef

Udviklingen inden for marketingteknologi og kundeadfærd foregår i så hæsblæsende et tempo og forventningerne til de indsigter og konkrete løsningsforslag Marketing kan bidrage med er så høje, at man som Marketingchef skal være parat til at arbejde hårdt for at kunne følge med. Og kan man det, har man som Marketingchef mulighed for at påvirke hele virksomheden og bidrage til vækst og udvikling – og glade, loyale kunder og medarbejdere.

læs her

The Rise of the Product Owner

I takt med, at digitale produkter i stigende grad bliver både mere komplekse og uundværlige for forretningen, stiller flere og flere sig spørgsmålet: “Hvem har egentlig ansvaret for driften, optimeringen og den fortsatte udvikling af produktet?”

læs her

Who asked for a middleman?

Skal, skal ikke? Det spørgsmål stiller mange virksomheder sig selv, når de står overfor at skulle finde en ny medarbejder. Skal vi bruge penge på at få en ekstern headhunter/recruiter til at hjælpe os? Eller skal vi spare pengene og gøre arbejdet selv – for hvor svært kan det lige være?

læs her

The end of Corporate Communication

Inden for det sidste halve år har foruroligende mange virksomheder inden for bl.a. bank-, pensions-, transport- og byggesektorerne valgt at nedlægge, omstrukturere eller kraftigt beskære den traditionelle kommunikationsrolle – Corporate Communications. Er vores fag udrydningstruet?Mange steder vælger man at lægge employer branding, employee engagement og intern kommunikation ind under HR, marketing får branding, web, sociale medier og andet eksternt rettet, mens presse og issues management bliver flyttet ind under den administrerende direktør som en slags særlig rådgiverfunktion, som vi kender den fra politik.Og blandt kommunikatører bliver der, ikke overraskende, spekuleret over, om klassisk kommunikation er ved at uddø som en selvstændig funktion.

læs her

Alder vs. erfaring?

Hvad vinder slaget når der skal søges om nyt bestyrelsesmedlem? Vi stiller skarpt på diversitet i bestyrelser - dette indlæg handler om hvordan aldersfordelingen i de fleste danske bestyrelser ikke er spor divers.

læs her

Kontakt os

Bodil Haumann

+45 21607013
bodil@induce.dk

Ferdinand Kontor
Rahbeks Allé 21
1801
Frederiksberg C